Embedded systems

Embedded systems

Embedded systems zijn systemen die geschreven zijn om machines te kunnen besturen, en kunnen door fabrikanten ingebouwd worden in onder andere auto’s en andere soorten voertuigen. Daarbij worden ze ook gebruikt in digitale horloges, telefoons, modems, enzovoort.

Ook robots die een bepaalde functie hebben worden uitgerust met een embedded system als ze verbonden zijn met elektronica. Bij beveiligingssystemen voor inbraak en brand worden tenslotte ook embedded systems gebruikt. Het is dus duidelijk dat zowel voertuigen als producten en werktuigen uitgerust worden met dergelijke software, en de functionaliteiten hiervan zijn erg uiteenlopend. Bij embedded software wordt gebruik gemaakt van slechts een paar bytes aan geheugen en een processor om apparaten, machines en voertuigen bepaalde bewegingen te doen uitvoeren. Wat meer informatie over embedded software is hier dan ook op zijn plaats.

Wat is een embedded system precies?Embedded systems

De bovenstaande beschrijving heeft betrekking op embedded software, maar een embedded systeem omvat eigenlijk zowel software als hardware. Er worden echter ook andere termen gebruikt voor embedded systems, waaronder geïntegreerd systeem of ingebed systeem.

Een dergelijk systeem wordt geïmplementeerd in werktuigen, gebruiksproducten en apparaten om hen te doen functioneren. Vroeger bestonden meetsystemen en regelsystemen volledig uit hardware, maar software is tegenwoordig een onmisbaar onderdeel in verschillende apparaten en machines.

Wat is het doel van een embedded system?

Een embedded systeem heeft als doel om zogenaamd ‘intelligent gedrag’ in bepaalde producten te integreren. De software zit in een hardware-toestel geïntegreerd, en de regel- en meettaken verzekeren dat de machine, het apparaat of werktuig precies doet wat het moet doen. Met andere woorden, de producten moeten bepaalde berekeningen maken zodat ze het gewenste ‘gedrag’ vertonen. Een embedded software zorgt ervoor dat deze opdrachten juist aangestuurd worden!

Software vormt als het ware het ‘brein’ van een apparaat, en staat in voor het regelen en beheren van de bewegingen die een machine kan maken. Hierdoor kunnen deze toestellen ook andere bewerkingen doen als de software veranderd wordt. Natuurlijk spelen de mechanische mogelijkheden van de machine hierbij wel een rol!

De onderdelen

Een embedded systeem bestaat uit verschillende onderdelen. De sensoren van een dergelijk systeem nemen de omgeving van de machine of apparaat waar, wat zowel voor veiligheid als de geplande bewegingen belangrijk is. Denk maat aan het verschuiven van een doosje als deze zich voor de sensor bevindt.

Via de sensoren komt informatie binnen in de software, die in een communicatie-onderdeel geconverteerd wordt. Vaak gebeurt dit door de informatie te ‘digitaliseren’. Daarna verzendt het systeem de gegevens naar een informatieverwerkingsonderdeel, dat bestaat uit een processor en software. Hier worden de ‘beslissingen’ genomen, helemaal op basis van de verkregen informatie. Tenslotte stuurt de actuator het werktuig of de machine aan om de gemaakte beslissingen uit te voeren en te bewegen.

Embedded systems zijn de toekomst van flexibel, goedkoop en efficiënt gebruik maken van machines!

Embedded systems zijn onmisbaar in het bedrijfsleven waar tijdefficiëntie en vooruitgang centraal staan. Zign Innovation is dé expert op het vlak van embedded software en kan er dan ook het beste voor u uit halen!