Lifecycle management

 

In onze benadering is lifecycle management (levenscyclusbeheer) het doorlopende proces om ervoor te zorgen dat uw product blijft voldoen aan de eisen van uw markt. Tijdens de levensduur van een product zijn er meerdere factoren die van invloed kunnen zijn op het product en uw vermogen om het product op de markt te brengen. Vooral problemen met de levering van elektronica componenten kunnen grote gevolgen hebben voor uw bedrijf, bijvoorbeeld wanneer onderdelen niet op voorraad zijn, aan het einde van hun levensduur zijn of wanneer doorlooptijden snel veranderen.

Met onze lifecycle managementservice helpen we u om de impact op uw product in een vroeg stadium te identificeren. Vervolgens bepalen we samen met u wat de beste manier van handelen is. We zullen proactief problemen met de levering identificeren door maandelijks alle componenten in uw product te controleren. Hiervoor gebruiken we ons systeem met geautomatiseerde toegang tot wereldwijde databases. Wanneer we mogelijke problemen identificeren, zullen we deze met u bespreken en een actieplan voorstellen. Het resultaat is een vlotte en zekere continuïteit van de levering van uw product, gedurende de hele levensduur.

Lifecycle management

Tijdens de levensduur van een product zijn er veel externe factoren die van invloed kunnen zijn op uw vermogen om het product met succes te maken en af ​​te leveren. We onderscheiden drie belangrijke bronnen van impact:

Verandering aan de vraagzijde

U heeft uw product naar beste weten ontwikkeld op basis van wat de markt vraagt. Uw product voldoet redelijk goed aan deze eisen, anders zou u het niet met winst verkopen en zou u het product stopzetten. Het kan echter zijn dat uw concurrentie een inhaalslag maakt en dat er bepaalde functies zijn die u aan uw product zou willen toevoegen om deze concurrerender te maken. Misschien verandert de marktvraag in de loop van de tijd. Of misschien wilt u een kostenoptimalisatie doorvoeren om het concurrentievermogen te verbeteren.

Dit zijn voorbeelden van gevolgen voor uw product aan de vraagzijde. Aangezien de eisen aan de vraagzijde veranderen, volgt de noodzaak om wijzigingen in de productstrategie aan te brengen. Zoals u zich goed bewust bent van uw markt, kent u waarschijnlijk ook de invloeden van de vraagzijde op uw producten.

Verandering in regelgeving

Tijdens de levensduur van uw product kunnen wijzigingen in de regelgeving van invloed zijn op uw product en moet u uw productstrategie opnieuw beoordelen. In de medische industrie bijvoorbeeld heeft de overgang van MDD naar MDR veel producenten van medische hulpmiddelen en producten gedwongen hun productstrategie opnieuw te bekijken. De impact van regelgeving is over het algemeen ruim van tevoren bekend en u zit hier waarschijnlijk bovenop aangezien u actief bent op de markt.

Verandering aan de aanbodzijde

Technologie en technologische producten en componenten ontwikkelen zich razendsnel. Er worden continu nieuwe en snellere technologieën geïntroduceerd en oudere technologieën zijn snel achterhaald. Fabrikanten van componenten bewegen mee met deze ontwikkelingen. Ze zullen nieuwe winstgevende producten introduceren die veelbelovend zijn en ze zullen producten uitfaseren die niet succesvol of winstgevend meer zijn.

Omdat uw product uit veel verschillende componenten/onderdelen bestaat, is de kans groot dat ergens tijdens de levensduur van het product sommige componenten door de leveranciers uitgefaseerd worden. Dit heeft invloed op de maakbaarheid van uw product en u krijgt hiermee te maken. Dit is een verandering aan de aanbodzijde. Het probleem met veranderingen in de aanbodzijde is dat het als een verrassing kan komen.

Omdat uw bedrijf afhankelijk is van het kunnen leveren van producten, is het van groot belang om vroegtijdig invloeden op uw producten te identificeren om de juiste maatregelen te kunnen nemen en de continuïteit van het product te waarborgen. Dit is wat we lifecycle management noemen, en het is gericht op het vroegtijdig identificeren van de impact, zodat er voldoende tijd is om maatregelen te nemen. Want als je het niet weet, kun je niet handelen.

Service voor lifecycle management

Lifecycle management is een zich herhalend proces gericht op het identificeren van impact en het nemen van beslissingen over hoe met deze impact om te gaan. Het proces herhaalt zich een of twee keer per jaar en bestaat uit:
  1. Impact beoordeling
  2. Oplossingen, businesscases
  3. Implementatie
  4. Voortzetting van het product

Impact beoordeling

Doorgaans worden de vraag en de impact van de regelgeving geïdentificeerd door de producteigenaar. Om de impact aan de aanbodzijde te identificeren, gebruiken we onze repetitieve LCM-componentenscan.

We beheren al onze ontwerpen in onze speciale ontwerpsoftware en houden een register bij van alle componenten die in de ontwerpen worden gebruikt. Met onze software kunnen we deze records vergelijken met meerdere bronnen en databases om de status en beschikbaarheid van alle componenten die in de ontwerpen worden gebruikt, te valideren. We voeren deze validatie meerdere keren per jaar uit, waardoor we mogelijke beschikbaarheidsproblemen met componenten kunnen identificeren. Als we problemen met een component vinden, zullen we de impact op het ontwerp beoordelen en mogelijke oplossingen definiëren. Omdat we deze validatie regelmatig uitvoeren, is er normaal gesproken voldoende tijd om op de best mogelijke manier te handelen.

Lifecycle management service

Oplossingen

Er zijn verschillende mogelijke oplossingen voor een beschikbaarheidsprobleem en de beste keuze hangt van veel factoren af. Wat is bijvoorbeeld de levensverwachting van het product? Wat zijn de technische implicaties? Wat zijn de kosten van verandering? Zijn er nog andere gewenste wijzigingen aan het product? Wat is de winstgevendheid van het product? Enzovoort. Er zijn grofweg vier richtingen mogelijk, met een toenemende impact:

  • een laatste aankoop van het component (wat niet meer leverbaar gaat zijn), waardoor het ontwerp hetzelfde blijft,
  • het component kan wellicht eenvoudig worden vervangen door een alternatief,
  • er moet een herontwerp plaatsvinden om een ​​componentwijziging te vergemakkelijken,
  • het product wordt uitgefaseerd en / of vervangen door een alternatief.

Omdat veel factoren een rol spelen, werken we samen met u naar de beste oplossing. We kunnen de kosten van de verschillende keuzes inschatten en samen bouwen we een business case die de beste beslissing ondersteunt.

Implementatie

Vervolgens zetten we het project op om de oplossingen te implementeren. Dit gebeurt uiteraard in onze ontwerpsoftware, waardoor lifecycle management voor de toekomst wordt gegarandeerd en uiteindelijk de continuïteit en leverbaarheid van uw product wordt gewaarborgd.