Hoe wij werken

Ons ontwikkelingsproces is opgedeeld in zes fasen. Elk van deze fases realiseert duidelijke deliverables die achtereenvolgens leiden tot het projectresultaat. Binnen de fasen werken we in een ritme van drie weken. Benieuwd naar hoe dat in zijn werk gaat? Lees dan snel verder!

Scoping

Het doel van deze fase is om toe te werken naar een duidelijke en haalbare definitie van het product. Daarbij moet je expliciet weten wat de eisen van het product zijn. Haalbaar houdt in dat duidelijk moet zijn hoe de eisen technisch opgelost gaan worden, binnen de randvoorwaarden van de business case. Als er technische uitdagingen zijn, worden deze meestal in deze fase onderzocht. Hiervoor kunnen we technisch onderzoek doen en kunnen we specifieke technische oplossingen bewijzen door proofs of concept te maken. Meestal wordt de architectuur van de oplossing high level gecreëerd aan het einde van deze fase, omdat we een duidelijk begrip hebben van de functionele vereisten en de technische oplossingsrichtingen. De belangrijkste risico's van het project zijn bekend en het plan voor de volgende fase kan worden uitgewerkt.

Resultaat: eisen en definitie van het product

Ontwerp

Tijdens de ontwerpfase wordt de architectuur van de oplossing high level verder uitgewerkt in het domein van de elektronica hardware en het embedded softwaredomein. Bij hardware maken we een gedetailleerd ontwerp, bestaande uit ontwerpdocumentatie en schema's. Deze fase omvat ook het onderzoeken en selecteren van componenten en het uitvoeren van uitgebreide berekeningen om het systeem tot in de puntjes te ontwerpen. We ontwerpen het project in onze speciale ontwerpsoftware (Altium). We werken met beproefde sjablonen gedurende ons hele proces, waardoor we ons werk kunnen stroomlijnen en onze output en het ontwerpproces kunnen standaardiseren . Tijdens deze fase ontwerpen we met veel aspecten in gedachten, bijvoorbeeld integratie in de behuizing in een vroeg stadium, elektromagnetische compatibiliteit (EMC), ontwerp voor fabricage en montage en ontwerp voor testen. We bereiden ons voor op de ontwerpvalidatie en op functionele en end-of-line tests. Alle ontwerpen worden onderworpen aan interne toetsing voordat ze naar de volgende fase gaan.

In het embedded softwaredomein wordt de softwarearchitectuur gecreëerd. Op basis van de producteisen en use cases uit de vorige fase kunnen we de functionaliteit, externe interfaces en de interne datastroom van het product bepalen. Uit de dataflow kunnen we bijvoorbeeld het benodigde geheugen en rekenkracht van de MCU berekenen. Samen met de hardware architect wordt dit proces herhaald totdat de componentenselectie is afgerond. Met de bekende componenten kunnen we alle interfaces tussen componenten definiëren. De laatste stap is het ontwerp van de applicatie (high level), gebaseerd op de interfaces en interactie tussen componenten. Tijdens deze fase is het ontwerp conceptueel en wordt er geen daadwerkelijke code geproduceerd.

Resultaat: gedetailleerd ontwerp

Implementatie

Tijdens de implementatiefase worden de ontwerpbestanden gebruikt om van een PCB (Printed Circuit Board) zonder groottebeperkingen om te zetten naar een definitief prototype in de uiteindelijke behuizing. We valideren ons ontwerp aan de hand van een uitgebreide set algemene ontwerpregels, een vooraf gedefinieerd testplan en de eisen. Verder vinden in deze fase EMC pre-compliance testen en klimaattesten in onze eigen klimaatkamer plaats. We gebruiken onze ontwerptools zo dat we de ontwerpbestanden realtime uitwisselen met industriële ontwerppartners, wat de samenwerking tussen disciplines verbetert en uiteindelijk sneller tot een beter resultaat leidt.

We werken met verschillende fysieke prototype iteraties om het uiteindelijke prototype in de behuizing af te leveren. Alle iteraties zijn onderhevig aan peer reviews, met verschillende ontwerpaspecten in gedachten, zoals signaalintegriteit, elektromagnetische compatibiliteit, layout en routing. Bij elke prototype iteratie wordt het prototype grondig getest en gevalideerd om een ​​uitstekend definitief ontwerp te garanderen.

In het softwaredomein ontwikkelen we de software in een scrumteam in sprints van 3 weken. Elk product begint met het opzetten van het basissoftware framework, bestaande uit bijvoorbeeld loggen, testen en continue integratie (CI). Dankzij onze projectsjablonen en interne software-IP bibliotheek met kant-en-klare componenten, kunnen we deze initiële implementatie stroomlijnen. Met het basissoftware framework kunnen we fouten snel detecteren, wat het ontwikkelingsproces versnelt en de kwaliteit garandeert.

De softwarearchitectuur uit de ontwerpfase wordt vertaald naar features, waarbij elke feature aan een (set van) eis (en) voldoet. Elke nieuwe functie leidt tot een pull request die door collega's wordt beoordeeld voordat deze wordt samengevoegd met het product (de ontwikkeling tot dusver). De functionaliteit die door elke functie wordt toegevoegd, moet zijn eigen set tests bevatten, die bij elke commit door onze CI worden uitgevoerd om ons hele systeem te valideren en mogelijke regressie/fouten te detecteren. De implementatie van deze functies is gebaseerd op prioriteit, waarbij we proberen de meeste waarde voor onze klant te creëren en vroege feedback te krijgen.

Resultaat: functioneel en gevalideerd prototype

Industrialisatie

Een ontwerp is geen goed ontwerp als het niet produceerbaar is. Keuzes rond productie en assemblage hebben een belangrijke invloed op de kostprijs en het succes van het eindproduct. Om een product succesvol te maken heeft productie speciale aandacht nodig. Dit noemen wij industrialisatie.

Industrialisatie omvat alle activiteiten die nodig zijn om het productontwerp over te dragen aan productie. Bij Zign Innovations voeren we dit uit door:

  • Vroegtijdige betrokkenheid van productie tijdens het designproces (DfM, DfT, DfA).
  • In-house ontwikkeling van onze eigen test apparatuur zoals functionele testers (FCT)
  • Organiseren van de benodige tooling (zoals mallen voor productbehuizingen en fixtures ten behoeve van productie)
  • Inrichten van de productielijn bij een van onze bewezen en vertrouwde productiefaciliteiten in Europa en Azië
  • Productie van een pilot run voor finale verificatie en validatie
  • Ondersteuning bij de formele compliance testen en certificering

Productontwikkeling en succesvolle overdracht aan productie gaat vooral over samenwerking tussen verschillende partijen. Door de jaren heen hebben wij relaties en partnerships opgebouwd met een geselecteerd aantal leveranciers. Deze leveranciers zijn niet alleen zeer kundig in hun vakgebied maar we hebben ook bewezen dat we goed kunnen samenwerken met deze partijen in de meest uitdagende projecten.

Resultaat: start van de productie 

Lifecycle management

Higo main picture

Wij zien lifecycle management als het doorlopende proces om ervoor te zorgen dat uw product blijft voldoen aan de eisen van uw markt. Tijdens de levensduur van een product zijn er meerdere factoren die van invloed kunnen zijn op het product en uw vermogen om het product op de markt te brengen. Vooral problemen met de levering van (elektronische) componenten kunnen grote gevolgen hebben voor het product, bijvoorbeeld wanneer componenten niet op voorraad zijn, aan het einde van hun levensduur zijn of wanneer doorlooptijden snel veranderen.

Voor alle ontwerpen die we in onze ‘bouw’ omgeving hebben ontwikkeld, kunnen we ons systeem met geautomatiseerde toegang tot wereldwijde databases gebruiken om de levensduur van de componenten in uw product te beoordelen. We zullen proactief problemen met de levering identificeren door regelmatig alle componenten in uw product te controleren. Is uw ontwerp door iemand anders gemaakt? We kunnen het in ons systeem invoeren en u hetzelfde beveiligingsniveau bieden. Als we potentiële en toekomstige problemen met de levering vinden, zullen we samen met u de beste manier van handelen bepalen. Wanneer we mogelijke problemen identificeren, zullen we deze met u bespreken en een actieplan voorstellen. Het resultaat is een vlotte en zekere continuïteit van de levering van uw product, gedurende de hele levensduur.

Resultaat: product dat in productie blijft.