Softwareontwikkeling: intern of outsourcen?

Softwareontwikkeling uitbesteden of intern regelen?

Softwareontwikkeling is een spannend proces, maar tegelijkertijd is het een proces waarbij veel verkeerd gaat. Een schatting op Wikipedia geeft aan dat ongeveer 50% van softwareontwikkelingen verkeerd aflopen. Dit heeft vooral te maken met het budget en het feit dat lang niet alle stappen binnen de trajecten zo voorspelbaar zijn als je zou willen. Daarom is het belangrijk om hier meer aandacht aan te besteden. Kies je voor het intern ontwikkelen van software of besteed je de processen volledig uit?

Het intern ontwikkelen van software

Interne softwareontwikkeling is een optie wanneer er genoeg kennis, budget en tijd aanwezig is binnen het bedrijf. Is er genoeg tijd om iteratieve methodes te gebruiken, dan kan de stapsgewijze interne softwareontwikkeling tussentijds herhaaldelijk getest worden. Zo worden zoveel mogelijk fouten uit de software gehaald voordat deze daadwerkelijk live gaat.

Bij het intern ontwikkelen van software is het belangrijk dat de mensen aanwezig zijn die kennis hebben van innovatieve oplossingen en dat er genoeg getest wordt voordat de software gebruikt wordt. Uiteraard kun je het testen uitbesteden wanneer je hier zelf niet de capaciteit voor hebt.

Outsourcen van softwareontwikkeling

Je kunt ook kiezen voor het outsourcen van softwareontwikkeling. Hierbij is de aard van het project en jouw bedrijf een bepalende parameter. Gaat het om gevoelige informatie of is het een project dat langere tijd doorloopt omdat het verweven moet worden binnen de onderneming zelf, dan is offshore outsourcing geen verstandige optie. Veel bedrijven merken dat de culturele verschillen te groot zijn, dat de tijdsverschillen zorgen voor hinderlijk oponthoud en daarnaast zijn lang niet al deze ontwikkelaars bereikbaar wanneer er aanpassingen nodig zijn.

Toch is outsourcing van softwareontwikkeling een goede keuze wanneer je de kennis niet in huis hebt, de tijd niet hebt voor het ontwikkelen of het testen óf wanneer het gaat om een veelomvattend programma dat juist zo optimaal mogelijk moet werken. Innovatie begint met het opzoeken van de grenzen en gaat verder door nieuwe kennis in te zetten waar oudere software het af laat weten. Softwareontwikkeling uitbesteden is verstandig wanneer:

  • De kennis niet intern aanwezig is;
  • Het budget of tijdsbestek niet toereikend is;
  • Er niet getest kan worden op grotere schaal;
  • De software een grote rol gaat spelen op langere termijn.

Kies je voor interne softwareontwikkeling of outsourcing?

In het geval van softwareontwikkeling gaat het altijd om het resultaat. Je wilt softwareapplicaties en programma’s ontwikkelen die goed werken en waar je op kunt rekenen binnen je onderneming. Kies daarom altijd de optie die het beste bij je situatie past. Vergeet niet de software uitvoerig te testen voordat deze geïmplementeerd wordt.